– Din specialist inom hudvård

Telefon: 070-266 95 59

PlasmaGun® – Lyft dina ögonlock utan kirurgiskt ingrepp

BEHANDLINGSBESKRIVNING

Plasma Guns tre olika diffusionslägen med VARM, KALL och HYBRID som är både VARM/KALL plasma kan man omstrukturera, förbättra och reparera huden på ett icke-kirurgiskt sätt.

Med KALL plasma verkar plasman läkande och regenererande på epidermis.

Med VARM plasmablixt utförs en kontrollerad skada på huden så att den drar ihop sig och hudvolymen minskar. När huden är läkt efter behandlingen, har man uppnått ett ungdomligare utseende.

KALL PLASMA

Plasma Guns patenterade tipp för kall plasma är den första någonsin som täcker ett stort område. Den kalla plasman känns inte varm på huden. Den kan behandla exsem återskapande av skadad vävnad samt de kontaminera huden. Behandlingen kan utföras med eller utan serum. Den kalla plasman kan penetrera hög molekylärvikt i huden.

VARM OCH HYBRID PLASMA

Plasma Gun producerar vid sin spets en liten, så kallad, plasmablixt. Denna blixt går från spetsen till huden där den avdunstar ytligt i en liten mikromillimeter stor punkt. Denna ytliga punkt minimerar huden omedelbart. Ytterligare punkter placeras och genererar ytterligare minskning av området. Det utvecklas ingen form av ström eller värme på huden, själva elektroden blir inte heller varm. Efter behandlingen bildas små vita torra prickar på huden d.v.s. intorkad hud. Dessa kommer att försvinna efter ca 4 dagar. 1–2 dagar efter behandlingen kan en svullnad förekomma. En lätt rodnad kan framträda, som kan vara i upp till 4 veckor.

FAKTA I KORTHET

  • Behandlingstid 1–2 timmar (Beror på behandlingsområden)
  • Hållbarhet upp till 2 år
  • Smärta = Måttlig till låg
  • Risker = Inga kända vid korrekt eftervård

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL

Behandlingen börjar med applicering av en bedövningskräm på det område som ska behandlas. Den ska verka i ca. 30 min.

Plasma Gun används för att skapa små punkter i ett visst mönster för att utlösa en åtstramnings-reaktion.

Behandlingen resulterar i bildning av små torra punkter, där skorporna bildas som sitter kvar i ca 3-4 dagar för att sedan falla av.

Lätt rodnad är synlig upp till 4 veckor. Ingen blödning förväntas.